Oglaševanje

 

 

Oglašujte na spletni strani o pasji in mačji psihologiji www.psi-ha.si!

 

Nudimo vam dve možnosti oglaševanja:

 

 • INFORMACIJSKI VODIČ
 • OGLAS

 

OGLAS

 

MERE IN PROSTOR SPLETNIH OGLASOV
Na spletni strani www.psi-ha.si je možno objaviti oglas predpisane oblike in velikosti 1 (195 × 245 px), 2 (292 × 60 px) in 3 (735 × 60 px). Cena oglaševanja je odvisna od velikosti oglasa in od tega na katerih straneh se pojavlja.

 • Maksimalna velikost spletnega oglasa je 50 Kb.  
 • Formati za oglas so: gif, jpg, flash (verzija 8), html.
 • Oglas ne sme posnemati sistemskih opozoril operacijskega sistema, drugih aplikacij ali računalniških funkcij (npr. premikanje kurzorja in klikanje na oglas).
 • Mesto oglasa je predvideno skrajno desno in se izmenjuje z ostalimi oglasi. Vrstnega reda se ne da zakupiti.

Prostor A:

 • Oglas se pojavlja na prvi strani (Domov) spletne strani www.psi-ha.si in na vseh ostalih področjih (Psihologija psov, Psihologija mačk, Prva + pomoč, Zdravilna masaža, Prehrana, Triki) razen na Psi-in-muci-pis z njihovimi kategorijami.

Prostor B:

 • Oglas se pojavlja na vseh področjih (Psihologija psov, Psihologija mačk, Prva + pomoč, Zdravilna masaža, Prehrana, Triki), razen v skupinah Psi-in-muci-pis in Domov, z njihovimi kategorijami..

Prostor C:

 • Oglas se pojavlja pri enem izbranem področju (npr. Psihologija psov) in v vseh njegovih kategorijah (npr. Govor, Mišljenje, Inteligenca, Kaj vemo o psih, Testirajte svojega psa).

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

 

Velikost 1 (195 × 91 px) -  izmenjujoč oglas na desni

Prostor
1 leto
6 mesecev
A
200 €
110 €
B
140 €
 80 €


Velikost 2 (195 × 245 px) - izmenjujoč oglas na desni

Prostor
1 leto
6 mesecev
3 meseci
1 mesec
A
300 €
190 €
100 €
50 €
B
250 €
140 €
  80 €
35 €
C
190 €
110 €
  60 €
25 €


Velikost 3 (292 × 60 px) - izmenjujoč oglas zgoraj nad besedilom, ali spodaj pod besedilom

Prostor
1 leto
6 mesecev
3 meseci
1 mesec
A
160 €
90 €
50 €
25 €
B
120 €
70 €
40 €
20 €
C
90 €
50 €
30 €
15 €

 

Velikost 4 (735 × 60 px) - izmenjujoč oglasni prostor zgoraj, nad besedilom, ali spodaj, pod besedilom

Prostor
1 leto
6 mesecev
3 meseci
1 mesec
A
250 €
140 €
70 €
30 €
B
200 €
120 €
50 €
25 €
C
160 €
 90 €
40 €
20 €

 

V cenah ni vštet DDV 22 %.

* Nestandardni oglasi po dogovoru.

 

 

 

INFORMACIJSKI VODIČ

 

 

V informacijskem vodiču so uporabne in koristne informacije ponudnikov izdelkov in storitev predstavljene v ''predstavitveni vizitki'', razdeljene pa so v 18 kategorij. Vsi ponudniki izdelkov in storitev, ki se bodo v informacijskem vodiču predstavili, bodo lahko svoje informacije prenovili dvakrat mesečno (npr. novosti, akcijske ponudbe itn.). Velikost predstavitvene vizitke je 735 × 200 pix. Vizitka je statična in samostojna. Predstavitveno vizitko izdelamo mi na podlagi naročnikovega gradiva.

 

 

Cena enoletne objave za podjetja in samostojne podjetnike je 40 EUR/kategorijo. Cena za vsako nadaljnjo kategorijo je 20 EUR. Za objavo v več kategorijah priznamo poseben popust.

 

Cena enoletne objave za društva in klube je 20 EUR/kategorijo. Cena objave za vsako nadaljnjo kategorijo je 10 EUR.

 

V cenah ni vštet DDV 22 %.

 


SPLOŠNI POGOJI ZA OGLAŠEVANJE NA PSI-HA.SI

Oglasi na spletni strani www.psi-ha.si morajo ustrezati splošnim pogojem oglaševanja. Www.psi-ha.si si pridržuje pravico, da zavrne naročnikov oglas, če meni, da je to nujno zaradi spoštovanja splošnih pogojev in veljavne zakonodaje (če oceni, da je oglas nezakonit, zavajajoč, škodljiv), oziroma če predmet oglaševanja za lastnika spletne strani www.psi-ha.si ni sprejemljiv. O svoji odločitvi obvesti naročnika oglasa in mu navede razloge za zavrnitev oglasa.


Www.psi-ha.si ne prevzema odgovornosti za vsebino oglasov. Objavljeni oglas ne pomeni, da se www.psi-ha.si strinja z njegovo vsebino in/ali ponudbo naročnika oglasa.

Naročnik oglasa (oglaševalec) odgovarja za.:

 • resničnost in zakonitost oglasa,
 • zakonitost svojega poslovanja, kar vključuje zakonitost vsebine oglaševane spletne strani,
 • urejenost avtorskih pravic za vsebino in obliko oglasa; da oglas kot celota, niti njegove posamezne sestavine (grafika, video, zvok, besedilo, oblika itd.) ne kršijo avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine tretjih oseb,
 • to, da je registriran v skladu z zakonom in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

Naročnik oglasa (oglaševalec) se zavezuje, da bo www.psi-ha.si povrnil vso škodo, ki bo nastala zaradi zahtevkov tretjih oseb.

 

Pogoji oglaševanja na spletni strani www.psi-ha.si

 • Predmet oglaševanja mora biti v skladu z vsebinsko in oblikovno usmeritvijo spletne strani www.psi-ha.si; odobri ga lastnik spletne strani.
 • Oglas mora biti v slovenskem jeziku, besedilo pa lektorirano. Www.psi-ha.si lahko zavrne slovnično neustrezen oglas oz. predlaga popravek ali v soglasju z naročnikom oglas popravi.
 • Oglas ne sme biti v nasprotju z veljavno zakonodajo in mora spoštovati Slovenski oglaševalski kodeks SOZ.
 • Oglas ne sme vsebovati goljufive ali žaljive vsebine oz. vsebine, ki smeši, napada ali nepravilno prikazuje posameznika ali skupino na podlagi starosti, porekla, rase, veroizpovedi, spola, spolne usmerjenosti, telesne prizadetosti ali druge osebne značilnosti.
 • Oglas ne sme biti zavajajoč, kar pomeni, da ne sme na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo blaga in storitev, zavajati ali biti sposoben zavajati uporabnika, in ne sme zaradi svoje zavajajoče narave verjetno vplivati na ekonomsko obnašanje uporabnika ali škoditi konkurentom. Oglas ne sme izkoriščati uporabnikove neizkušenosti in neznanja in ne sme vsebovati nejasnosti, pretiravanja ali drugih podobnih zavajajočih sestavin.
 • Oglas ne sme vsebovati nepoštene poslovne prakse, to je prakse, ki nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti, in v zvezi z oglaševanim blagom ali storitvami bistveno izkrivlja oz. bi lahko izkrivljala ekonomsko obnašanje povprečnega potrošnika, ki mu je namenjena, zlasti ne zavajajočih ali agresivnih poslovnih praks.
 • Vsebina oglasa ne sme biti takšna, da bi lahko povzročila telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali da bi izkoristila njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj. Prepovedano je prikazovanje otrok v nevarnih situacijah in izkoriščanje zaupanja, ki ga imajo otroci do staršev in učiteljev. Prav tako je prepovedano oglaševanje, ki otroke neposredno nagovarja k nakupu ali prigovarjanju staršem/odraslim, da otrokom kupijo oglaševano blago ali storitve.
 • Oglas lahko vsebuje superlative ali komparativne izraze (najboljši, največji, najcenejši, večji od, boljši od ipd.) samo, kadar so te trditve podprte z raziskavami ali podatki neodvisnih tretjih virov, ki so objavljeni v oglasu ali vsaj na oglaševani strani.
 • Primerjalna reklama je dovoljena izključno, kadar ni zavajajoča, kadar primerja resnične podatke glede blaga ali storitev, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak pomen, kadar objektivno primerja eno ali več objektivnih, namenskih ali predstavitvenih lastnosti, kadar ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in konkurentom, kadar ne diskreditira ali očrni blagovnih oziroma storitvenih znamk ali drugih znakov razlikovanja konkurenta, kadar se nelojalno ne okorišča z ugledom blagovne oziroma storitvene znamke ali drugih znakov razlikovanja konkurenta in kadar ne predstavlja blaga ali storitev kot ponaredke ali kopije blaga, ki ima zavarovano blagovno oziroma storitveno znamko ali trgovsko ime.
 • Oglas lahko zbira uporabnikove osebne podatke, če: 
  - je jasno navedeno podjetje, ki zbira podatke (firma in sedež),
  - je nedvoumno naveden namen zbiranja,
  - navaja zagotovilo o varovanju osebnih podatkov.
 • Oglas ne sme uporabljati sublimacijskega oglaševanja, ki uporabnikom ne omogoča zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin.
 • Fizične osebe je dovoljeno v oglasu navajati izključno z njihovim izrecnim pristankom.
 • Oglas ne sme na kakršenkoli način spodbujati k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ali k nasilju in vojni ter razpihovati narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
 • Za objavljeno besedilo in slikovno gradivo v oglasu odgovarja naročnik oglasa.

Za posamezna vsebinska področja velja zakonodaja, ki neposredno ureja oglaševanje teh področij, npr. oglaševanja alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov, zdravil in drugo.

 

Spletna stran www.psi-ha.si zagotavlja naročniku:

 • Objavo oglasa v roku do 5 delovnih dni po prejemu naročila in gradiva.


PLAČILNI POGOJI
Debora, d.o.o. (lastnik spletne strani  www.psi-ha.si) bo naročniku poslala račun z rokom plačila 30 dni od izstavitve. Za zamujena plačila bo naročniku zaračunala zamudne obresti v skladu z zakonom.

© 2010 PSI-in-MUCI-HIATRIČNA SVETOVALNICA | DEBORA
Avtorske pravice © 2010 PSI-in-MUCI-HIATRIČNA SVETOVALNICA. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public Licenco.